Palliatieve zorg - 2015

Palliatieve zorg 2015

Palliatieve zorg 2015:

  • Zoals de voorbije jaren zijn er 5 kleine netwerken die wegens hun beperktere bevolkinsaantal van de overheid geen volledige financiering voor ene voltijdse coördinator krijgen, terwijl dit wel noodzakelijk is om een volwaardige werking van het netwerk te kunnen garanderen. Kom op tegen Kanker past het verschil bij tot de loonkost voor een voltijds netwerkcoördinator.
  • Verder steunt Kom op tegen Kanker de vrijwilligerswerking en de initiatieven die de netwerken ontwikkelen in het kader van Vroegtijdige Zorgplanning (VZP of Advane Care Planning) en medisch begeleid sterven.
  • De palliatieve thuisbegeleidingsequipes, de Multidisciplinaire Begeleidingsequipes (MBE's) zorgen voor een goede medische en psychosociale begeleiding van palliatieve patiënten en hun familie zodat patiënten thuis kunnen sterven in plaats van in het ziekenhuis. Steeds meer patiënten en zorgverstrekkers uit de eerste lijn doen een beroep op de diensten van de MBE waardoor het maximum aantal patiëntendossiers dat door de overheid vergoed wordt, jaar na jaar sneller wordt bereikt. Kom op tegen Kanker steunt door elk netwerk een halftijds zorgpersoneelslid toe te kennen (niveau A1 verpleegkundige met 15 jaar anciënniteit).
  • Kom op tegen Kanker steunt al jaren de dagcentra waar palliatieve patiënten overdag opgevangen kunnen worden zodat mantelzorgers op adem kunnen komen.
  • De steun van Kom op tegen Kanker aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) bestond vroeger uit een jaarlijkse finaciering maar bestaat nu uit een betoelaging van 1 voltijdse onderzoekscoördinator en 1 voltijdse stafmedewerker met beleidsbeïnvloeding in zijn takenpakket alsook een werkingssubsidie a rato van 25% van de personeelskost. Voor beide functies moet een meerjarenplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de psychosociale commissie. De realisatie van de doelstellingen zal tussentijds geëvalueerd worden.
  • De LEIF-opleiding voor zorgverleners die geen arts zijn (verpleegkundigen, psychologen, apothekers, ...) biedt de doelgroep een inleiding in de problematiek van beslissingen rond het levenseinde. Het gaat om een waardevol en succesvol opleidingsinitiatief dat complementair is met het opleidings- en vormingsaanbod van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Coördinatie kleine palliatieve netwerken

€ 5214,50 Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen (Heidehuis vzw) 
€ 6744,50 Palliatief Netwerk De Mantel
€ 21.531,50 Het Leven Helpen (Zuid-Oost-Vlaanderen)
€ 18.465 Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
€ 4289,50 Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen

Vrijwilligerswerking/VZP/MBS palliatieve netwerken

€ 7000 Netwerk Palliatieve Zorg Noord West-Vlaanderen (Heidehuis vzw)
€ 7000 Palliatief Netwerk De Mantel
€ 7302,50 vzw Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
€ 7111,50 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
€ 7000 Het Leven Helpen (Zuid-Oost-Vlaanderen)
€ 10.526,50 Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
€ 8003,50 Netwerk Palliatieve Zorg regio Aalst-Dendermonde-Ninove
€ 7000 Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
€ 4312,25 Palliatief netwerk arrondissement Turnhout (PNAT)  
€ 4312,25 Ondersteuningsequipe Ispahan
€ 7000 Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen
€ 11.924,50 Netwerk Palliatieve hulpverlening Antwerpen (PHA)
€ 7319 Palliatief Netwerk Mechelen
€ 13.987,50 Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde
€ 9187,50 Palliatief netwerk Arrondissement Leuven
€ 13.354 Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

 Begeleidingsequipes (MBEs)

€ 31.699 Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen (Heidehuis vzw)
€ 31.699

Thuiszorg De Mantel

€ 31.699 vzw Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
€ 31.699 Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
€ 31.699 Het Leven Helpen (Zuid-Oost-Vlaanderen)
€ 31.699 Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo
€ 31.699 Palliatieve Thuiszorg regio Aalst-Dendermonde-Ninove
€ 31.699 Thuiszorgequipe Palliatieve Zorg Waasland
€ 31.699 Ondersteuningsequipe Ispahan
€ 31.699 Coda Thuiszorg
€ 31.699 Palliatieve Thuiszorgequipe Mechelen
€ 31.699 Omega
€ 31.699 Thuiszorgequipe Panal
€ 31.699 Pallion - Listel vzw
€ 31.699 Palliatieve hulpverlening Antwerpen

Dagcentra

€ 18.263 Dagcentrum De Kust 
€ 18.127,50 Supportief Dagcentrum Heidehuis  
€ 12.965,50 Dagcentrum Coda - verpleeghuis voor palliatieve zorg 
€ 19.121 Palliatief dagcentrum Sint-Camillus 
€ 41.523 Topaz

Federatie Palliatieve Zorg

€ 166.769 Toelage werking FPZV

LevensEinde InformatieForum (LEIF vzw)

€ 32.500 Project opleiding Leifnurses van LEIF vzw
   

Help mee

Doe een gift!