Preventieonderzoek: doe een aanvraag voor steun

Risico's blootstelling aan roet

call: 23 mei 2018, deadline: 31 augustus 2018

 

De oproep voor preventieonderzoek heeft als doel om beter inzicht te geven in de risico’s van de blootstelling aan roet. Het kan gaan om onderzoek naar concentratie van roet (zowel in buitenlucht als interne blootstellingsmerkers) of om onderzoek naar het verband tussen de blootstelling aan roet en veranderingen in het DNA.
Deze call spitst zich dus toe op fundamenteel onderzoek. De inzichten moeten ons helpen om de overheid aan te sporen de burger beter te beschermen. De projectaanvragen worden beoordeeld door de preventiecommissie van Kom op tegen Kanker.

Voorwaarden voor indiening

 • Een project duurt in principe maximum 4 jaar. Afwijkingen van de maximum projectduur dienen grondig gemotiveerd te worden.
 • Elke ingebrachte kostenpost moet rechtstreeks en ondubbelzinnig verband houden met en verantwoord worden in het kader van het project. Het staat de Preventiecommissie die de projecten beoordeelt vrij kostenposten te schrappen en/of aanpassingen aan het budget op te leggen als voorwaarde voor toekenning. In geen geval mogen overheadkosten (indirecte kosten) in rekening worden gebracht. Het gaat hier om kosten die niet eigen zijn aan het aangevraagde project. Dit omvat onder meer kosten voor verwarming, huur, water ...
 • Aangezien het om een subsidie gaat voor een project dat door de projectverantwoordelijke bij de projectfinancier werd ingediend, is de financier hiervoor geen BTW verschuldigd.
 • Budget: 500.000 euro
   

Hoe doet u een aanvraag?

 • Aanvragen voor een onderzoeksproject gebeuren online via dit aanvraagformulier.
 • Het reglement vindt u hier: reglement Nederlands (pdf)
 • Een aanvraag is pas volledig als alle informatie op de website ingevuld is én als het aanvraagformulier opgeladen is.
 • De beursaanvragen kunnen ingediend worden tot 31 augustus om 23.59u.

 

Vragen?

 • Indien u bijkomende vragen hebt omtrent de oproep kunt u ons contacteren op het volgend e-mailadres: infoprev@komoptegenkanker.be.
 • Voor problemen met het aanmaken van een login en andere technische problemen kunt u IT-care contacteren, service@itcare.be of tel. 057 300 301 tijdens de kantooruren.

 

 

 

Help mee

Doe een gift!